Általános szerződési feltételek

 

A www.brisign.hu webáruház üzemeltetője:

 • Bubán Gábor E.V. (a továbbiakban Szolgáltató)
 • Székhely: 1174 Budapest, Horváth Ernő utca 7. 1/5.
 • Adószám: 69272136-1-42
 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12010501-01654367-00100005
 • Nyilvántartási száma: 52944365

Felhasználó regisztráció nélkül vásárolhat a webshopban.

A vásárláshoz szükséges adatok:

 • a vásárló neve
 • szállítási címe
 • számlázási címe
 • elektronikus levelezési címe

Csak olyan információkat kérünk Öntől a vásárláskor, amelyek feltétlenül fontosak ahhoz, hogy
küldeménye célba érjen. Telefonszámára azért van szükségünk, hogy az esetlegesen felmerülő
kérdéseket is tisztázhassuk Önnel. Kérjük, ennek érdekében pontosan adja meg a kért adatokat!
Vásárlónak lehetősége van feliratkoznia, a Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával. A
hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az
általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra
a Szolgáltató által meghatározott időközönként.
Adatainak kezelésekor az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról » előírásainak megfelelően járunk el. A szolgáltató, az adatokat szigorúan
bizalmasan kezeli, azt harmadik személynek át nem adja. Ez alól kivételt képeznek azok az
információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez szükségesek.

Fizetési módok:

 • Előre utalás a megadott bankszámlaszámra
 • Elektronikus úton bankkártyával (Mastercard, Maestro, VISA, American Express) vagy e-pénztárcával (Barion) történő fizetési tranzakcióra. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártyával vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: https://www.barion.com/hu. A bankkártya adatok a webáruházhoz és üzemeltetőjéhez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Panaszok és reklamációk

Vállalkozásunk mindenkor törekszik vásárlóit maradéktalanul kiszolgálni és megelégedésükhöz
hozzájárulni. Előfordulhat azonban, hogy ez nem teljes mértékben sikerül.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben panasszal kíván élni szolgáltatásunkkal vagy termékeinkkel
kapcsolatban +20 5603041 telefonszámon vagy az hello@brisign.hu email címen szívesen állunk az
Ön rendelkezésére.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően
nem rendelkezik – 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját
megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.

Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai
Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe
az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a
fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel
rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben
közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban
fogyasztói jogvita merül fel.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai
Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való
regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: https://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal
utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a
Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253
Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Felhasználó a webshoppal kapcsolatos vitája esetén a lakóhelye szerint illetékes békéltető
testülethez fordulhat. A békéltető eljárásában a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály alapján köteles
részt venni és együttműködni. A testületek listáját megtalálhatják a www.bekeltetes.hu oldalon.

Amennyiben a Felhasználó panaszát vagy minőségi kifogását a Szolgáltató nem, vagy nem a
jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó
a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok
listáját és elérhetőségeit a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érhetik el. Egyes esetekben (így
webshopokat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala
folytatja le.

Vegyes rendelkezések

Kijelentjük, hogy az oldalon megjelent információkat a Bubán Gábor E.V. és Bubán Brigitta E.V.
birtokolja. Tilos, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a tőlünk (nem csak internetes oldalainkról)
származó információk tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak
bárminemű sokszorosítása.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, weboldal, annak bármely részlete és az
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk,
termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai –
eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg.
Különösen tilos a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldaláról letöltött tartalmat a
webshopban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni vagy másolni, illetőleg
más hasonló tevékenységet folytatni. A Szolgáltató szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e
szerződés megszegése esetén azonnali jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.
A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár
bírósági úton is érvényesítjük.

Hozzájárulunk weboldalunk böngészéséhez, illetve kivonatok – kizárólag saját felhasználási célból
történő – készítéséhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz előzetes írásbeli hozzájárulás
szükséges!

Jelentkezési és lemondási feltételek

Workshopokra való JELENTKEZÉS MENETE, FELTÉTELE:

 • A jelentkezés minden esetben írásban történik.
 • A regisztrációhoz a Workshop díjának befizetése szükséges minden esetben, melynek
  összege az esemény leírásában olvasható.
 • Amennyiben átutalással kíván fizetni, befizetéséhez ELEKTRONIKUS DÍJBEKÉRŐT küldünk,
  melynek kiállításához szükségünk van a résztvevőtől SZÁMLÁZÁSI címre.
 • Amikor a workshop díjának befizetése a számlán feltüntetett határidőre megtörténik, a
  regisztráció véglegessé válik.
 • Amennyiben online fizet, a regisztráció azonnal véglegessé válik.

ELÁLLÁS JOGA

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű, vagy a kipróbáláshoz feltétlenül szükséges mértéket meghaladó használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
 • a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 • Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 • Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
 • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A jelen Szabályzat 2019. április 3. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató
jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése
előtt 14 nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy
rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan
érvényes.

0
  0
  Kosarad
  Kosarad jelenelg üresVissza a webshopba